WIST JE DAT EEN SLECHT RAPPORT NIET HET EINDE VAN DE WERELD IS? Hoe reageer je dan best als ouder?

2 min read

Nu de herfstvakantie eraan komt, worden de eerste rapporten uitgedeeld en staan oudercontacten gepland.

Hoe reageer je best wanneer de resultaten niet zijn wat jullie gedacht, gehoopt of verwacht hadden?

1. BLIJF KALM!

Gebruik als ouder je gezond verstand en laat je emoties niet de bovenhand nemen. natuurlijk kan je teleurgesteld zijn en hoef je niet vrolijk op een rapport vol rode cijfers te reageren, maar je kind heeft helemaal niets aan een uitzinnige ouder. Als je toch overmand bent, stel je reactie dan even uit tot een moment waarop je je kalmte teruggevonden hebt.

2. BLIJF POSITIEF.

Wist je dat onze hersenen meer open staan voor positieve boodschappen? Als je dus je kind over diens cijfers wil aanspreken, begin dan altijd met een positieve noot. Benoem wat goed is, of verbeterd tegenover vorige keer. Probeer niet te beschuldigen en ook zeker niet te verwijten. Alle kinderen willen graag goede scores, alle kinderen willen immers in se hun ouders blij maken, ook al lijkt het soms van niet.

3. LUISTER NAAR HET VERHAAL VAN JE KIND

Eerder dan zelf te oordelen en in het wilde weg conclusies te trekken en hierover te gaan preken, is het aangewezen om bij je kind te beluisteren wat die zelf over diens rapport te vertellen heeft. Ook al had je dit verwacht en ben je vrij zeker dat die met uitvluchten zal komen en de oorzaak ervan buiten zichzelf zal komen, probeer hem toch te laten uitspreken. Op die manier krijg je niet alleen tijd om je eigen reactie voor te bereiden, maar kan je daarbij ook aansluiten op het verhaal van je kind.

4. BRENG JE BOODSCHAP KORT EN DUIDELIJK

Nadat je je kalm en positief het verhaal van je kind beluisterde, benoem je wat voor jou de essentie is. Hou hierbij heel erg rekening met de aard en inzet van je kind. Sommigen doen inderdaad onvoldoende inspanningen, grossieren in gemakzucht en zijn te snel tevreden, maar anderen gaven het beste van zichzelf en slaagden er desondanks niet in te voldoen aan de/je? verwachtingen. Vooral bij deze laatste groep hakt een donderpreek er heel erg in.

Vraag vervolgens aan je kind welke oplossing of actie die voorstelt om dit probleem aan te pakken. Wanneer kinderen zelf een voorstel doen, zijn ze meer gemotiveerd om dit uiteindelijk ook uit te voeren.

5. FOCUS OP HET PROCES

Leren is een proces. Punten en scores zijn dus niet meer dan aanwijzingen van waar je kind zich in dat proces bevindt. Niet meer of niet minder. Tracht als ouder op die manier naar het schoolse verhaal van je kind te kijken en hem in dit proces te begeleiden. Geef je vertrouwen dat een mindere rit, nog geen slechte tour betekent. En zeg zelf, heeft iemand ooit nog geïnformeerd naar jouw scores op Frans op je herfstrapport van 1995, van toen jij nog in het vijfde leerjaar zat? Ik dacht het niet...

Heeft je kind leerproblemen en wil je graag meer tips en ondersteuning? Kom dan naar onze dagtraining op zaterdag 14 december 2019. Meer info en inschijvingen via mamametimpact.mamagement.be