OPVOEDEN IN CORONA-TIJDEN🦠 Dag 61: Wij zijn superhelden!

1 min read

Na 6O dagen is het zover: er wordt terug les gegeven in de scholen.

Weliswaar nog niet voor elk kind, en nog niet op elke dag, maar dit voelt als zuurstof en hoop.

Wij zijn superhelden want wij hebben dit volgehouden.

Aan alle kleuters, schoolkinderen, pubers Ă©n studenten

Aan alle superhelden die morgen terug naar school mogen maar ook aan zij die nog niet of vermoedelijk zelfs niet meer naar school zullen kunnen

Aan alle ouders die thuis werkten, ouders die in de zorg, en ouders die niet meer konden werken,

Aan alle gezinnen die mekaar vonden, en de gezinnen die af en toe misschien wel van mekaar wilden wegrennen maar in hun kot moesten blijven,

Aan alle families die door deze vreselijke ziekte getroffen werden en de families die daarvan gespaard bleven.

Wij zijn superhelden. Wij zullen doorgaan.

#samenvoorallen