6 BELANGRIJKE WEETJES VOOR ALS JE PEUTER VOOR HET EERST NAAR SCHOOL GAAT.

2 min read

Alles wat je 'de eerste keer' doet, is bijzonder en vaak ook onvergetelijk. Meer zelfs: een goede start is het halve werk en geeft vertrouwen voor het vervolg. Zo gaat het ook met school. En dat geldt ook voor de mama's , niet?

VOOR HET EERST NAAR SCHOOL

Met de instap in de peuterklas, verlaat een peuter voor het eerst de veilige cocon van thuis of opvang. Was je kind het gewend om bij mama of de grootouders steeds iemand vertrouwd en bijna exclusief als zorgfiguur te hebben, dan zal die nu deze tijd, aandacht en nabijheid moeten delen met misschien wel 20 andere kleintjes. Maar ook voor wie al gewend was aan een groepje kids in een onthaalgezin of crèche, is de verandering naar een klassituatie een grote stap.

1. Te groot? Wel nee! Loslaten is groeien: kinderen leren enorm veel van het omgaan met leeftijdsgenoten en nieuwe zorgfiguren. Het helpt hen in hun ontwikkeling. en biedt heel wat hechtingskansen. Maar elk kind is anders en het is belangrijk om goed na te gaan wanneer het geschikte moment is om in te stappen. Ken je kind en zijn gevoeligheden, zijn sterktes en zijn kwetsbaarheden .

2. Is je kind er klaar voor? Straal dan ook als mama vertrouwen uit! Als je kleine ukje voelt dat ook jij deze grote stap echt ziet zitten, kan zijn zelfvertrouwen groeien. Benadruk hoe fijn het is om groot te worden en verzeker hen dat het lukt!

3. Vertel op voorhand hoe zijn eerste schooldagje zal verlopen. Informeer je hierover bij de juf. In heel wat schooltjes organiseert men instap- en gewenningsmomentjes waarop het kind kan kennismaken met het klasje zonder dat die al hoeft te blijven.

4. Het moment van afscheid is belangrijk. Doe dit zeker nooit 'heimelijk', maar geef duidelijk aan dat je vertrekt en verzeker je kind dat je er zal zijn wanneer de schooldag erop zit. Soms helpt het om het afscheid niet te lang te maken. Tranen zijn hierbij niet erg, al is het voor je kind misschien beter om de jouwe in te houden. Een huilende mama is voor een kind verwarrend. Hoe kan je kind erop vertrouwen dat het daar in dat klasje en bij die juf ok is, als jij in tranen bent?

5. Als je kind de eerste periode terug thuis komt van school, heeft die misschien wel nood aan extra aandacht en nabijheid. Je kind komt dan bij jou 'tanken': mama-energie opdoen om zo de batterijtjes terug vol te krijgen om de volgende dag opnieuw naar school te kunnen gaan.

6. Sommige kleintjes vertrekken de eerste dag vol goede moed en nemen onbevreesd afscheid. Weet dat deze stoere binken de volgende dag vaak al heel wat minder enthousiast kunnen zijn. Ze weten nu immers pas echt wat het is en kunnen pas vanaf de tweede dag het gevoel van onzekerheid en gemis toelaten.

SUCCES!